Stall Fagerbakken, midnattsolveien 1816, Laukvik


Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak: Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruk og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet

Stall Fagerbakken har flere dyr, blant annet kaniner, hester og sauer  

Stall Fagerbakken gir Inn på tunet tilbud til ulike grupper:

 • Barnehage/gårdsbarnehage / tilbud til barnehager og førskolebarn
 • Skolefritidsordning/fritidsaktiviteter for barn i skolealder
 • Skole/Gården som pedagogisk ressurs
 • Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
 • Yrkesopplæring/skolering/omskolering
 • Tilbud for fysisk funksjonshemming
 • Tilbud for psykisk funksjonshemming
 • Tilbud i psykisk helse
 • Eldreomsorg/tiltak for eldre m/demens
 • Arbeid og språkopplæring for flyktninger
 • Annet

Inngjerdet ridebane 20 x 40m 

 Stall Fagerbakken er en godkjent hestevirksomhet


Bransjestandard hest er en godkjenningsordning hvor alle hestebedrifter som tilbyr en tjeneste kan søke om å være med i. De godkjente bedriftene har bevist at de tar sikkerhet for ansatte og kunder og hestevelferd på alvor.  De har frivillig gått inn i et system hvor de blir kontrollert og fulgt opp.

 De godkjente bedriftene jobber systematisk med HMS og holder en høy faglig og etisk standard.

https://bransjestandard-hest.no/ 


Hest og Helse


Stall Fagerbakken er bedriftsmedlem i Hest og Helse.

Hest og Helse er en frivillig organisasjon som har som formål å fremme hest i helsesammenheng og aktivt bidra til optimal kvalitet i arbeidet med å bedre fysisk, psykisk og sosial helse.


Stall Fagerbakken arbeider aktivt med å fremme folkehelsen gjennom prosjektet "Hest- for folk flest" som drives av Hest og Helse med støtte fra Miljødirektoratet/ NRYF.

Camilla har tatt videreutdanning i Hesteassisterte intervensjoner og dyreassisterte intervensjoner gjennom NMBU/ Hest og helse- og er en av de første 18 i landet som har denne typen utdannelse.