Stall Fagerbakken

midnattsolveien 1816

Laukvik

 tlf 92861833


Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetsikrede velferdstjenester på gårdsbruk. 

Stall Fagerbakken er en godkjente gård som tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Stall Fagerbakken har flere dyr, blant annet kaniner, hester og sauer  

Stall Fagerbakken gir Inn på tunet tilbud til ulike grupper:

  • Barnehage/gårdsbarnehage / tilbud til barnehager og førskolebarn
  • Skolefritidsordning/fritidsaktiviteter for barn i skolealder
  • Skole/Gården som pedagogisk ressurs
  • Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
  • Yrkesopplæring/skolering/omskolering
  • Tilbud for fysisk funksjonshemming
  • Tilbud for psykisk funksjonshemming
  • Tilbud i psykisk helse
  • Eldreomsorg/tiltak for eldre m/demens
  • Arbeid og språkopplæring for flyktninger

Inngjerdet ridebane 20 x 40m 

 Stall Fagerbakken er en godkjent hestevirksomhet og Inn på tunet gård


Bransjestandard hest er en godkjenningsordning hvor alle hestebedrifter som tilbyr en tjeneste kan søke om å være med i. De godkjente bedriftene har bevist at de tar sikkerhet for ansatte og kunder og hestevelferd på alvor.  De har frivillig gått inn i et system hvor de blir kontrollert og fulgt opp.

 De godkjente bedriftene jobber systematisk med HMS og holder en høy faglig og etisk standard.

https://bransjestandard-hest.no/ 


Hest og Helse


Stall Fagerbakken er bedriftsmedlem i Hest og Helse.

Hest og Helse er en frivillig organisasjon som har som formål å fremme hest i helsesammenheng og aktivt bidra til optimal kvalitet i arbeidet med å bedre fysisk, psykisk og sosial helse.


Stall Fagerbakken arbeider aktivt med å fremme folkehelsen gjennom prosjektet "Hest- for folk flest" via Hest og Helse, Miljødirektoratet og NRYF.


Tilbyder har tatt videreutdanning i Hesteassisterte intervensjoner og dyreassisterte intervensjoner gjennom NMBU/ Hest og helse- og er en av de første 18 i landet som har denne typen utdannelse.