Stall Fagerbakken

midnattsolveien 1816

Laukvik

 tlf 92 86 18 33

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetsikrede velferdstjenester på gårdsbruk. 

Stall Fagerbakken er en godkjent gård som tilbyr meningsfylt aktiviteter, mestring, utvikling og trivsel. 
'


Stall Fagerbakken har flere dyr, blant annet kaniner, hester og sauer  

Stall Fagerbakken gir Inn på tunet tilbud til ulike grupper:

Barnehage/gårdsbarnehage / tilbud til barnehager og førskolebarn

Skolefritidsordning/fritidsaktiviteter for barn i skolealder

Skole/Gården som pedagogisk ressurs

Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening

Yrkesopplæring/skolering/omskolering

Tilbud for fysisk funksjonshemming

Tilbud for psykisk funksjonshemming

Tilbud i psykisk helse

Eldreomsorg/tiltak for eldre m/demens

Arbeid og språkopplæring for flyktninger


Inngjerdet ridebane 20 x 40m 

 Stall Fagerbakken er en offesielt godkjent hestevirksomhet og Inn på Tunet gård


Bransjestandard hest er en godkjenningsordning hvor alle hestebedrifter som tilbyr en tjeneste kan søke om å være med i. De godkjente bedriftene har bevist at de tar sikkerhet for ansatte og kunder og hestevelferd på alvor.  De har frivillig gått inn i et system hvor de blir kontrollert og fulgt opp.

 De godkjente bedriftene jobber systematisk med HMS og holder en høy faglig og etisk standard.Hest og Helse


Stall Fagerbakken er bedriftsmedlem i Hest og Helse.

Hest og Helse er en frivillig organisasjon som har som formål å fremme hest i helsesammenheng og aktivt bidra til optimal kvalitet i arbeidet med å bedre fysisk, psykisk og sosial helse.


Stall Fagerbakken arbeider aktivt med å fremme folkehelsen gjennom prosjektet "Hest- for folk flest" via Hest og Helse, Miljødirektoratet og NRYF.


Tilbyder har tatt videreutdanning i Hesteassisterte intervensjoner og dyreassisterte intervensjoner gjennom NMBU/ Hest og helse- og er en av de første 18 i landet som har denne typen utdannelse.