Hva er Inn på tunet?


Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak: Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruk  og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

Stall Fagerbakken drives av Camilla Eilertsen
Sykepleier med bred erfaring fra helsetjenesten , inkludert miljøterapi
Kompetanse innen dyreassiterte intervensjoner og Hesteassisterte intervensjoner /NMBU, Hest og Helse 


Stall Fagerbakken tilbyr tilrettelagte velferdstjenester som gir mestring , trivsel og positiv utvikling for enkeltindividet.  Alle som konmer til Stall Fagerbakken skal oppleve mestring , utvikling og trivsel uansett utgangspunkt.  Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet knyttet til stallen og det som følger med av arbeidsoppgaver
Vi følger årshjulet og sesongen - det er mange arbeidsoppgaver knyttet til de ulike årstidene.
Stall Fagerbakken gir tilbud til:

 • Barnehage/gårdsbarnehage / tilbud til barnehager og førskolebarn
 • Skolefritidsordning/fritidsaktiviteter for barn i skolealder
 • Skole/Gården som pedagogisk ressurs
 • Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
 • Yrkesopplæring/skolering/omskolering
 • Tilbud for fysisk funksjonshemming
 • Tilbud for psykisk funksjonshemming
 • Tilbud i psykisk helse
 • Eldreomsorg/tiltak for eldre m/demens
 • Arbeid og språkopplæring for flyktninger
 • Annet

Ta kontakt med Camilla på 92 86 18 33

eller camviola@hotmail.no
Stall Fagerbakken - offentlig godkjent Hestesenter og Hestevirksomhet


Stall Fagerbakken er en godkjent hestevirksomhet 

Bransjestandard hest er en godkjenningsordning hvor alle hestebedrifter som tilbyr en tjeneste kan søke om å være med i. De godkjente bedriftene har bevist at de tar sikkerhet for ansatte og kunder og hestevelferd på alvor.

De har frivillig gått inn i et system hvor de blir kontrollert og fulgt opp. De godkjente bedriftene jobber systematisk med HMS og holder en høy faglig og etisk standard.VÅRE PRODUKTER